mogelijkheden

 • Begeleiding
 • Coaching
 • Training
 • Advies
 • Organisatie
 • Cursussen
 • Opvang
 • Weekend en vakantieopvang
 • Crisisinterventie
Je geeft betekenis aan jouw bestaan.

Met Hof van Wonderen gaan we snel aan de slag. Als het na een eerste vrijblijvende kennismaking goed voelt, maken we een op maat voorstel voor je, de Hofkaart.
Hierin staat beschreven wat we voor activiteiten en doelstellingen afspreken, en voor hoelang we dat doen. Een hofkaart is een soort tijdelijk contract, dat lijkt op een strippenkaart. Voor alle producten van Hof van Wonderen kan een speciale hofkaart gemaakt worden.

Fundament:

 • De basis is eenvoud.
 • Alles verandert, keer op keer.
 • Doe minder en bereik meer.
 • Iedere reis begint bij de eerste stap.
 • Aandacht geeft groei.
 • Geluk is overtuiging.
 • Overvloed is een zee van succes delen.
Voor:
 • Individuen.
 • Gezinnen
 • Groepen.
 • Organisaties.


HOF VAN WONDEREN
ORGANISATIE- ADVIES- EN ZORGBUREAU

Hof van Wonderen,

Richt zich op de kwaliteiten en vaardigheden van de mens die voortvloeien uit zijn mogelijkheden, beperkingen en wensen.
Niet alle kwaliteiten en vaardigheden worden in onze samenleving  gewaardeerd en op waarde geschat. Sommige voldoen  niet aan de voorwaarden van die de huidige samenleving aan ons 'mens zijn' vraagt. Hof van Wonderen streeft ernaar om het nut en de zin ervan helder te krijgen en in te passen in de samenleving. We gaan op zoek naar de situatie waar jouw unieke aanleg een veelzeggende bijdrage levert, en jij je bemind en bewonderd voelt. Wij werken niet volgens één bepaalde werkwijze of methode. We kiezen het beste uit wat er voorhanden is. Zonodig ontwikkelen we een originele aanpak.